innertak
innertak
innertak
innertak
innertak

Ett innertak- taket inomhus

Ett innertak är det som utgör ett rums övre avgränsning, det vill säga taket i ett rum. Vanligtvis tänker man kanske inte så mycket på taket, det bara finns där, men ett tak kan ha många funktioner!

INNERTAKETS FUNKTIONER 

Ovanför ett innertak kan det finnas ventilationsrör, andra typer av ledningar eller bjälklag som ligger mellan olika våningar och som man vill dölja. Genom att täcka för dem blir innertaket även ett ”insynsskydd” för sådant som man vill dölja i ett rum.

Höjden mellan innegolvet och innertaket i ett rum är vanligtvis ca 2,40 m. Högre takhöjd än så ger en känsla av större rymd i rummet, och lägre innertakhöjd ger således en känsla av att rummet är mindre. Är takhöjden under 1,9 m räknas inte den aktuella ytan med i boytan, utan kallas då istället för biutrymme.

För i tiden var det vanligare med högre takhöjd i finare hus. Vackra gamla tak smyckades ofta med stuckaturer kring taklister och i mitten av innertaket.

Att höja innertaket i ett rum är inte alltid möjligt, det beror ju på vad som döljer sig bakom. Är det ett våningsplan ovanför begränsas givetvis möjligheterna, om man inte tänker ta bort ovanliggande boyta och göra om till ökad luftrymd till rummet nedanför. Att ha en öppen planlösning med dubbel takhöjd i en del av huset är relativt vanligt i modernare nybyggnationer.

UPPSÄTTNING AV INNERTAK

Hur du ska sätta upp ditt tak beror på vad det är för underlag du ska fästa mot samt vad det är för tak du ska sätta upp. Vanligen monteras ett innertak på reglar eller läkt. Om du ska montera taket på läkt mot ett betongtak i till exempel en källare kan det behövas en diffusionsspärr, en luftspalt, om betongtaket inte är helt torrt. Nedan finns en kort beskrivning av olika typer av innertak, och en kort beskrivning om hur de sätts upp.

OLIKA SLAGS INNERTAK

SPÄNNTAK
Spänntak är en gammal teknik att sätta upp ett innertak. Spänntak kan vara ett innertak av papp eller av väv. Att sätta upp ett spänntak av papp innebär kortfattat att man spänner upp våder av tunt papper på reglar, som sedan målas. Ett spänntak av väv går att få nästan helt utan sömmar, beroende på vilken form ett rum har. Ett spänntak ger ett rum en klassisk takyta. Kostnaden för spänntak är oftast lägre än för ett gipstak, och inte svårare än något annat ytskikt att sätta upp.

GIPSSKIVOR
Gipsskivor som innertak har en viktig fördel – det brinner inte och har därför en bättre brandisolerande funktion. Det finns gipsskivor i olika mått och format som är speciellt anpassade för att användas till just innertak. Gipskivorna fästs med gipsskruvar i reglar i taket. Skruvhålen och skarvarna spacklas, ofta även med hjälp av glasfiberväv, innan innertaket målas. Innertak av gips ger en ljuddämpande och slät takyta som är enkel och tacksam att rolla med takfärg.

TRÄPANEL
Att sätta träpanel i taket är en vacker och vanlig lösning. Välj mellan spontade brädor eller någon annan panel. Spontade brädor innebär att brädorna hakar i varandra och det därför inte blir någon glipa mellan brädorna. Önskas glipor ska inga spontade brädor användas och vice versa. Precis som gipsskivor så fästs träpanel i reglar i taket, men här används inte gipsskruv, utan innertak av träpanel fästes med dyckert istället. Genom att kvistlacka, grundmåla och ytmåla minst en gång innan du spikar upp panelen i taket så underlättas målningsarbetet och du riskerar inte att det blir glipor i färgen när panelen torkar. Ytmåla en sista gång till när taket är på plats för bästa resultat.

SKIVOR
Det finns spån- och träskivor i olika storlekar som är specialanpassade för att bli innertak. Vissa skivor är gjorda att imitera till exempel träpanel. En del av dessa skivor säljs färdiglackade, ofta i vit färg. Träbaserade skivor är större i storleken än brädor, vilket innebär att det är färre antal skivor att skruva upp. Skivorna monteras med skruv på reglar, ungefär som gipsskivor.

TAKLISTER KRING INNERTAK

Det finns många olika lister att välja mellan för att dölja skarven mellan tak och vägg. Lister säljs i löpmeter och finns att köpa antingen trävita eller färglackade, då oftast vita. Det finns även lister som tillverkats i plast. För att för att såga snygga hörn i fyrtiofem graders vinkel använder du lättast en geringssåg. Trälister fästs bäst med hjälp av dyckert, medan plastlister monteras med hjälp av speciella beslag. Om det uppstår glipor mellan lister och tak kan de döljas med fogmassa, som enkelt appliceras med patronspruta.

FÖRÄNDRA ETT RUM - BYT INNERTAK

Upplevelsen av ett rum kan förändras helt genom att ändra innertaket. Målar du taket ljusare upplevs rummet som större, målar du innertaket mörkare får man en känsla av lägre takhöjd. Väljer man träpanel som innertak kan även riktningen på brädorna förhöja känslan av att rummet är bredare eller längre, beroende på hur de sätts upp.

LYCKA TILL!